Editions of NAB RK

2019

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы: библиографиялық көрсеткіш (15 жыл толуына арналған) – Нұр-Сұлтан: Ұлттық академиялық кітапхана, 2019. – 119 б.


Әбіш Кекілбайұлы Библиографиялық көрсеткіш /құраст.: Әли Еркежан, Гусманова Зухра. – Нұр-Сұлтан, 2019. –354 б.


Оңғарсынова Фариза: библиографиялық көрсеткіш / құраст.: Әли Еркежан, Даумова Жанар. – Астана: Ұлттық академиялық кітапхана, 2019. – 302 б.


Әбіш Кекілбайұлының ойлары, философиясы және рухани әлемі. Нақыл сөздер. – Нұр-Сұлтан: Ұлттық академиялық кітапхана, 2019. – 326 б.


Мекемелердің, ұйымдардың және Қазақстан Республикасының белгілі қайраткерлерінің мерейтойлық күнтізбесі / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы; құрас.: Б. С. Ташимова, К. А. Тазабек. – Нұр-Сұлтан, 2019. - 228 б. 


Ғалымдар және хаттар / құраст.: М.Т. Баймаханбетова. – Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы РММ, 2019. - 285 б. 


Рахымжан Отарбаев: библиографиялық көрсеткіш / Бас редакторы: Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Мұңалбаева Үмітхан Дәуренбекқызы. – Нұр-Сұлтан: Ұлттық академиялық кітапхана, 2019. – 122 б.

2018

Қазақстан мәдениеті дамуының жаңа кезеңі. – Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2018. – 460 б. 


Ахмет Байтұрсынұлы Библиографиялық көрсеткіш / құраст.: Е.Ж.Әли, К.Тазабек, С.Байманова. – Астана: Ұлттық академиялық кітапхана, 2018. –142 б.

Қаламгер қолтаңбасы: Әбіш Кекілбайұлы жеке кітапханасының қорындағы қазақ қаламгерлерінің қолтаңбалары. – Астана: Ұлттық академиялық кітапхана, 2018. – 196 б. 


«Заманауи әлемдегі оқу мәдениеті» III халықаралық оқу конгресі 2018 жылғы 11-12 қыркүйек = III международный конгресс чтения «Культура чтения в современном мире» 11-12 сентября 2018 года. – Астана: Ұлттық академиялық кітапхана, 2018. – 286 б.аламгер


Қазақстан Республикасының 2019 жылы аталып өтілетін және еске

алынатын күндер тізімі. – Астана: Ұлттық академиялық кітапхана, 2018. – 214 б.


«Бір ел – бір кітап» акциясы. – Астана: Ұлттық академиялық кітапхана, 2018. – 92 б.

2017

Жанат Елшібек. Библиографиялық көрсеткіш / құраст.: Е.Ж. Әли, Н.А.
Аккулова. – Астана : Ұлттық академиялық кітапхана, 2017. – 152 б.


Қазақстан Республикасының 2018 жылы аталып өтілетін және еске
алынатын күндер тізбесі.– Астана : Ұлттық академиялық кітапхана, 2017. -146 б.

2016

Әкім Тарази Биобиблиографиялық көрсеткіш/ Ү.Д. Мұңалбаева, Ғ.Б. Исақанова, М.Б. Жакупова, А.М. Дүйсембаева.-Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2016.-152б.


Күнтізбе Календарь Calendar/ Құраст. Дүйсембаева А.- Астана: ҚР-ның Ұлттық академиялық кітапханасы, 2016.-200 б.


Азаттық дауысы [[Дыбысты жазба]] : Хасен Оралтай Қазақстан тәуелсіздігі мен тарихы жайлы : 1 диск { / 200$f} ; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана : [б. ж.], 2016. – Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)(МРЗ) : дыбысты. )


Азаттық дауысы [[Дыбысты жазба]] : Хасен Оралтай Қазақстан тәуелсіздігі мен тарихы жайлы : 2 диск { / 200$f} ; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана : [б. ж.], 2016. – Электрон. мәлімет , 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)(МРЗ) : дыбысты. )


Азаттық дауысы [[Мәтін]] : Хасен Оралтай Қазақстан тәуелсіздігі мен тарихы жайлы : 3 диск { / 200$f} ; [сұхбат алушы С. Елубай] ; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, [сұхбат алушы С. Елубай] ; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана : [б. ж.], 2016. – Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)(МРЗ) : дыбысты . )


Азаттық дауысы [[Дыбысты жазба]] : Хасен Оралтай Қазақстан тәуелсіздігі мен тарихы жайлы : 4 диск { / 200$f} ; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана : [б. ж.], 2016. – Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)(МРЗ) : дыбысты. )


Азаттық дауысы [[Дыбысты жазба]] : Хасен Оралтай Қазақстан тәуелсіздігі мен тарихы жайлы : 5 диск { / 200$f} ; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана : [б. ж.], 2016. – Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)(МРЗ) : дыбысты. )


Ертегілер елінде - тәуелсіздік тоғысында [[Мәтін]] : аудиожазба { / 200$f} ; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Ұлттық акад. кітапханасы, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Ұлттық акад. кітапханасы. – Астана : [б. ж.], 2016. – Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM) : дыбысты. )


Қазақ прозасындағы тәуелсіздік жаңғырығы [[Мәтін]] : аудиожазба { / 200$f} ; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР ұлттық акад. кітапханасы, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Ұлттық акад. кітапханасы. – Астана : [б. ж.], 2016. – Электрон. мәлімет , 1 электрон. опт. диск. (СD-ROM) : дыбысты.)


Ақындар - тәуелсіздік жыршысы [[Мәтін]] : аудиожазба { / 200$f} ; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Ұлттық акад. кітапханасы, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Ұлттық акад. кітапханасы. – Астана : [б. ж.], 2016. – Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM) : дыбысты. )


Әкім Тарази [Text] : биобиблиографиялық көрсеткіш / ;[бас ред. Ү. Д. Мұңалбаева ; жауап. ред. Ғ. Б. Исақанова ; құраст.: М. Б. Жақыпова, А. М. Дюсембаева] ; ҚР Ұлттық акад. кітапханасы.- -Астана: [б. ж.], 2016. - 151 б., фотосуретті. - [т. ж.]. -978-601-7227-11-1


 «Әлем. ХХI ғасыр. Оқу арқылы рухани үндестігі және мәдениеті: «Мир ХХI век. Через чтение к идентичности и культк\уре»: Халықаралық Оқу конгресінің материалдары / [құрст.: М. Жакупова, А. Жұматаева].- Астана: [б.ж.], 2016.- 136 б.


Оқырман қауым = Ұлы дала елінің болашағы = Читающая нация - будущее Великой степи: Халықаралық оқу конгресінің материалдары / [жоба жетекшісі Ү.Д. Мұңалбаева, жауап. ред.: Ғ.Б. Исақанова, С.С. Назырова, құраст.: М.Б. Жакупова, Е.М. Загруднева; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы].- Астана; [б.ж.], 2015.- 122 б.


Календарь знаменательных и памятных дат Республики Казахстан на 2017 год = Қазақстан Республикасының 2017 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күнтізбесі [Текст] : EXPO 2017 Astana Kazakhstan : путеводитель - жолнұсқа - guide / [рук. проекта У. Д. Муналбаева] ; РГУ "Национальная академическая б-ка РК в г. Астане" - Астана : [б. и.], 2016 . - 181 с., ил. . - Текст на рус., каз., англ. - [б. т.]


Қаламгер қолтаңбасы: [ҚР Ұлттық академиялық кітапханасындағы қаламгерлердің қолтаңбалар коллекциясы]. Құраст.: Б.Б. Сегізбаев.- Астана; 2016.- 114 б.


Халиди Қ. «Тауарих-и хамса-и шарки» - Шығыстың бес тарихы: бірінші кітап.- Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасының баспа редакция орталығы, 2016.- 544 б.


Кітапхана хабаршысы = Библиотечный вестник = Lidrary Bulletin: Ақпараттық-сараптамалық, ғылыми –тәжірибелік журнал / ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы.- Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2016 жылдан бастап шығарылады.- қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.

2015

Сөредегі сәуле [Мәтін] /; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі; ҚР-ның Ұлттық академиялық кітапханасы - Астана: [б. ж.], 2015. - 75 б.


Менің кітапханам [Мәтін]: [жинақ] /; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі - Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2015 . - 250 б. - Мәтіні қазақ және орыс тілд.


Мырзатай Жолдасбеков Библиографиялық көрсеткіш «Мырзатай Жолдасбеков» / Ү. Мұналбаева, Ғ. Исақанова, Е.Әли. – Астана, 2015. – 164 б.


Боевые шлемы казахов (история, истоки, традиции) [Текст] / К. С. Ахметжан; М-во культуры и спорта РК; Нац. акад. б-ка РК - Астана: [б. и.], 2015. - 101 с., ил. . Библиогр.: с. 94-101 - [б. т.]


Бөлек батыр [Мәтін]: (тарихи-танымдық жинақ) /; [құраст. Ү. Мұңалбаева; алғы сөзі А. Мұхамедиұлы]; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы - Астана: [б. ж.] , 2015 . - 86 б., сурет.  Библиогр. 85 б. - [т. ж.]


Воинские доспехи казахов. История, традиционная терминология, классификация.- Астана: Национальная академическая библиотека РК, 2015.- 172 с.


Құрбанғали  Халиди «Тауарих-и хамса-ий шарки».- Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2015.-290 б.


Муналбаева У.Д. Библиотечная педагогика:  История, теория, практика.- Астана: Националльная академическая библиотека РК, 2015


Мұңалбаева Ү.Д. Кітапхана педагогикасы: тарихы, теориясы, тәжірибесі.- Астана: ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы, 2015.-242 б.

2014

Библиографический указатель «10-лет НАБ РК». Указатель записан на CD диск.


Фариза Оңғарсынова: библиографиялық көрсеткіш = Фариза Унгарсынова: библиографический указатель [Электронный ресурс]  / Нац. акад. б – ка Респ. Казахстан; сост. Е. Али. – Астана, 2014. – 112 с. – Каз., рус. яз. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).


2015 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы; құраст. А.М. Дюсембаева; ред. Р.К. Рахимбекова. –Астана, 2014.(3 тілде).


Ертегі-BOOR.- Астана: ҚР-ның Ұлттық академиялық кітапханасы, 2014.


Эссе. Менің кітапханам.-Астана: ҚР-ның Ұлттық академиялық кітапханасы, 2014.

2013

Оралхан Бөкей: биобиблиографиялық көрсеткіш / [құраст. Р. Қ. Рахимбекова, Е. Ж. Әли], [жоба жетекшісі Ғ. Б. Исақанова]. - Астана: [б. ж.], 2014. – 245 б.  – Қазақ және орыс тілдерінде.


Памятники Астаны : каталог -указатель [Электронный ресурс] / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан;сост. Р.К. Рахимбекова, Е.М.Загруднева. –Астана, 2013. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM).


2014 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – [Электронды ресурс] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы; құраст. А.М. Дюсембаева; ред. Р.К. Рахимбекова. –Астана, 2013. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

2012

Əзіз жүрек Əз аға [Электронды ресурс]: [Əзілхан Нұршайықовтың 90 жылдығына арналған библиографиялық көрсеткіш] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы; құраст. Г.Т. Таукова; тех. ред. С.К. Аманова, Ж.Е. Исимов. –Астана, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)


2013 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – [Электронды ресурс] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы; құраст. А.М. Дюсембаева; ред. Р.К. Рахимбекова. –Астана, 2012.

2011

«Жұбан Молдағалиев «Мен Қазақпын»: зерттеу мақалалар /жоба жетекшісі Ғ. Б. Исақанова; құраст. Б. Қарағызұлы; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана: «KazServicePrintLTD» баспасы, 2011. – 216 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.


«Жеңістерге жол ашқан жарқын жылдар»: Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған әдістемелік құрал/құраст. М. Н. Кенжеева; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2011. – 40 бет – Қазақ тілінде


«Астана – гарант процветания Казахстана» к 20-летию независимости Казахстана [Электронный ресурс] : [библиогр. указ. лит.] / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. –Астана, 2011. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM).


2012 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – [Электронды ресурс] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы ; құраст. А.М. Дюсембаева ; ред. Р.К. Рахимбекова. – Астана, 2011.

2010

Астана кітапханалары: анықтамалық = Библиотеки Астаны: справочник / ред. М. Б. Валиулина; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана,  2010. – 79 бет. 


2011 жылға Қазақстан Республикасының мекемелері, ұйымдары жəне көрнекті қайраткерлері мерейтойларының күнтізбесі – [Электронды ресурс] / Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы ; құраст. А.М. Дюсембаева; ред. Р.К. Рахимбекова. –Астана, 2010.

2009

Бір ел – бір кітап»: зерттеу мақалалар /жоба жетекшісі Ғ. Б. Исақанова; құраст. Б. Қарағызұлы; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана:  «Хұснихат» баспасы, 2009. – 224 бет.  – Қазақ және орыс тілдерінде.


«Бір ел – бір кітап» акциясы аясында Мағжан Жұмабаевтың махаббат лирикасына арналған іс-шараларды ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар./ ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана: 2009 – 64 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.


Кемел тұлға келбеті: Әбіш Кекілбайұлының 70-жылдық мерейтойына арналған: Библиографиялық көрсеткіш / құраст.: А. Р. Аюпова [ж. б.]; Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы. - Астана : [Б. ж.], 2009. - 112 б.


Абиш Кекилбаев : библиогр. указ. = Әбіш Кекілбайұлы : библиогр. көрсеткіш / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. — Астана, 2009. — 112 с. – Каз., рус. яз.


Календарь знаменательных и памятных дат –2010 [Электронный ресурс] / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. –Астана, 2009. –Каз. яз. –Режим доступа: http://nabrk.kz/system/files/KZD, свободный.

2008

Әуезов М. Қилы заман [Электронды ресурс]: [повесть] / ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2008. – 1 электрон. диск (CD-ROM). – Ену жүйесі: http://nabrk.kz, еркін. – Тақырыбы экранда.


Бердіғалиева Р. А. Библиотечное поле Казахстана: события и факты: ғылыми басылым / Р. А. Бердіғалиева; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана: Фолиант, 2008. – 336 бет.


Қазақстандық кітапхана ісіндегі жүз жас маман: анықтама = Сто молодых библиотекарей Казахстана: справочник / ред. Р. А. Бердіғалиева; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2008. – 205 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.


Библиотечные исследования в Казахстане : сб. науч. ст. = Қазақстандағы кітапханалық зерттеулер / Нац. акад. б-ка Респ. Казахстан. — Астана, 2008 .— Изд.с 2008 г. — 4 вып. в год. – Каз., рус. яз. Вып. 1. — 2008. — 56 с. - Вып. 2. — 2008 — 56 с. - Вып. 1—2. — 2009. — 139 с. - Вып. 3—4. — 2009. — 107 с.

2007

Читающее общество – основа конкурентоспособной страны: Халықаралық Оқу Конгресінің материалдары / жоба жет. Р. А. Бердіғалиева; ред. Р. К. Рахымбекова; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана: Фолиант, 2007. – 216 бет.


Авторлық құқық және оның кітапханалық-ақпараттық қызмет саласында сақталуы = Авторское право и его соблюдение в библиотечно-информационной деятельности: республикалық семинар материалдары / ред.: Н. Ж. Шаханова; Ә. М. Қожабекова; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2007. – 226 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.


Библиотеки Казахстана в информационном сообществе: мақалалар жинағы /құраст. З. С. Баянова; ред. Н. Ж. Шаханова; ауд. Т. Г. Ермекпаева;  ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2007. – 94 бет.


Қазақстан Республикасы кітапханаларын жаңартудың 2007–2009 жылдарға арналған бағдарламасы = Программа модернизации библиотечной сферы Республики Казахстан на 2007–2009 годы / ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі; ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. –  Астана, 2007. – 146 бет. – Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.


Желтоқсан жаңғырығы – 20 жылдан соң: Желтоқсан оқиғасының 20 жылдығына арналған кеш материалдары / ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы. – Астана, 2007. – 138 бет. – Қазақ және орыс тілдерінде.