Кітапхана бөлімдері

         Әкімшілік

          Нұрғалиева Ғазиза Құдайбергенқызы
ҚР ҰАК басшысы
Тел.: +7(7172) 47
25 45, +7(7172) 47 26 59 (қабылдау бөлімі)
факс: +7(7172) 47
26 69 

          e-mail: info@nabrk.kz

          Пайдаланушыларға қызмет көрсету және идеология бойынша орынбасары
Қожабекова Алия Мамбайқызы 
тел.: +7(7172) 47
27 12
          e-mail: A.Kozhabekova@nabrk.kz   

Ақпараттық ресурстар бойынша орынбасары
Жолдыбалинов Нұржан Нұрланұлы
 Тел.: +7 (7172) 47 27 15

         e-mail: N.Zholdybalinov@nabrk.kz 

          Әкімшілік-шаруашылық жөніндегі орынбасары 
Жұмағалиев Нұржан Хасенұлы

Тел.: +7 (7172) 47 27 15

Баспасөз хатшысы
Палман Лаура Тельманқызы
Тел:8 - 702 - 763 - 91 - 51

          e-mail: aliya_inkarbek@mail.ru

Қызметтер

Іс жүргізу және құжат айналымы бөлімі
          
Іс жүргізу және құжат айналымы тобы кітапхананың басқару қызметін және құжат айналымын, кітапханадағы іс-қағаздармен жұмысын жүзеге асырады,  кадрлық және заң қызметін қамтамасыз етуді қалыптастырады. Сонымен қатар, ведомстволық мұрағатты құрады.

 Жетекшісі: Айтхожина Жанара Айтбековна 

Тел.: +7 (7172) 47 26 69 
          e-mail:info@nabrk.kz

Қорларды құру қызметі (ҚҚҚ)
          Қорларды құру қызметі ҚР Ұлттық академиялық кітапханасының қорын тақырыптық-құрылымдық үлгісіне сәйкес жүйелі түрде құрумен айналысады. Негізгі бағыттары: отандық баспа басылымдарын, Қазақстан туралы әлем халықтарының тілдерінде басылып шыққан құжаттарын алыс-жақын шетел баспа басылымдарының барлық түрлерінің топтамаларымен  толықтырады және кітапхана қорын толықтыруда ақпараттық сұраныс пен пайдаланушылардың қажеттілігіне орай қордың сапасын жақсартуды қамтамасыз етеді. Мемлекеттік бағдарлама аясында шығарылатын «Мәдени мұра», «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» және Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша шығарылатын басылымдардың қорға келіп түсуін қадағалау, Қазақстандық баспа басылымдарының міндетті тегін даналарының қорға жеткізілуін қадағалау, халықаралық кітап алмасу сияқты қорды толықтырудың негізгі көздерімен жұмыс жүргізеді. Қазақстандық Ұлттық электронды кітапхана қорын толықтыруға  ат салысуда.
Жетекшісі –
Мукатаева Жансулу Калиевна
Тел.: +7(7172) 47 26 88
           e-mail: zhansulu_kokche@mail.ru

Құжаттарды өңдеу қызметі (ҚӨҚ) 
          Құжаттарды өңдеу қызметі оқырмандар сұранымын жедел және толық қанағаттандыру мақсатында, электронды каталогты жүйелеу арқылы кітап қорын анағұрлым толық ашуды қамтамасыз етеді. Қызметтің негізгі мақсаттары мен міндеттері: кітапханаға түскен құжаттарды ғылыми өңдеу; құжаттарды техникалық өңдеу; каталогтендіру саласындағы қолданыстағы халықаралық стандарттар мен ережелерге сай құжаттарға библиографиялық жазба құру және индекстеу; ҚР Ұлттық академиялық кітапхансы  тәжірибелік пайдалануына қатысу; Қаз ҰЭК «Каталогизатор» модулін дамыту; ҚазҰЭК толықтыру; электрондық каталогты редакциялау; ҚазҰЭК-ті толтыруға басшылық ету; электрондық каталогты редакциялау. Географиялық атаулардың беделді жазбаларының ұлттық дерекқорын ұйымдастыру және қалыптастыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыру.
Жетекшісі – Тауекелова Жанна Серікқызы
Тел. +7(7172) 47 26 87

e-mail: Zhannafaizolla@mail.ru

Кітап және құжаттарды сақтау қызметі (КҚСҚ)
          Қызмет оқырмандарға кітапханалық және ақпараттық қызмет көрсетуде ҚР Ұлттық академиялық кітапхансының негізгі қорының сақталуы мен пайдалануын қамтамасыз етеді, атап айтқанда,  отандық және шетел кітаптары, газет және журналдар, аудио-бейне басылымдар, CD, DVD-дискілер, үнпарақтар, ашықхаттар және т.б. Құжаттарды сақтау қызметінің негізгі міндеттеріне мыналар кіреді: ҚР ҰАК-ның негізгі қорын орналастыру мен сақтау жұмыстарын ғылыми жүйеде ұйымдастыру, қордың сақталуына қолайлы физико-химиялық, биологиялық және санитарлық-гигиеналық режимдерді бір қалыпта ұстау арқылы кітапхана қорының сақталуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Құжаттарды сақтау қызметінің өз қорында сақталынған кітаптарға оқырмандар сұранысын орындайды (тапсырысты орындау уақыты 20 минутқа дейін). Оқырмандарға қызмет көрсету залдарына кітаптардың жетуі «Телелифт» жүйесі арқылы жасалады.
Жетекшісі: Таукова Гүлайым Тоқтарқызы
 
Тел. +7(7172) 47 26 70
          e-mail: gulaim.t2017@gmail.com  

Пайдаланушыларға қолдау көрсету қызметі туралы анықтама 
          
Пайдаланушыларға қолдау көрсету қызметі кітапхананың негізгі бөлімдерінің бірі. Бұл бөлімнің  құрамына:  жалпы оқу залы, мерзімді басылымдар залы, «Абай» академиялық залы, Тұрсынбек Кәкішевтің «Ғалым» залы, Әбдіжәміл Нұрпейісов атындағы оқу залы, Шөмішбай Сариев атындағы  шығармашылық залы, ғылыми-техникалық оқу залы, Дүкенбай Досжан «Жазушы» залы, « Рухани жаңғыру», Жазушы Әкім Тарази атындағы зал, Қажығали Мұханбетқалиұлының оқу залдары жұмыс атқарады.Оқу залдарының негізгі міндеті – барлық оқырмандарға бірдей сапалы қызмет көрсету және сұраныстарын толық қанағаттандыру. Әрбір оқу залдарында кітапхананың негізгі қоры мен қосалқы қорларының құжаттарын қолдануға, қашықтықтағы мәліметтер қорларына қол жеткізуге, электронды каталог бойынша бағыт-бағдар беретін кәсіби кеңестер алуға болады.  Сонымен қатар оқырманға тақырыптық, нақтылау, фактографиялық түрлеріне қарай библиографиялық анықтама және консультациялық кеңестер жүргізіледі.       
Жетекшісі: Абишева Гульнар Какеновна
Телефон: +7(7172) 47 26 62

          e-mail: gulnarabisheva@mail.ru

Ақпараттық - библиографиялық сервис қызметі (АБСҚ)
Бөлімнің негізгі қызметі - оқырмандардың барлық санаты үшін ақпараттық-библиографиялық және анықтамалық-іздестіру аппаратын қалыптастыру және оны жүргізу. АБСҚ қызметкерлері жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, анықтамалық-кітапханалық және ақпараттық қызметтерді атқарады. Библиографтар оқырмандардың мүдделеріне сай қашықтықтағы жүйеде wwwnabrk.kz порталы арқылы түскен «сұрақ-жауап»  және кітапханаға келген оқырмандардың библиографиялық анықтамаларын орындайды. Күнделікті келіп түскен сұраныстарға  жоғары сапалы және уақытында орындалуын қамтамасыз етеді. ҚР заңына сәйкес толық мәтінді және әлемдік деректер базаларына кіру бойынша библиографиялық қызметті ұйымдастырады. Библиографтардың  дәстүрлі бағыттарының бірі – библиографиялық көрсеткіштерді басып шығару.
E-mail: Виртуалдық анықтамалық қызметі www.nabrk.kz сайтында «Кітапханашыға сұрақ» бөлімі

Жетекшісі: Ташимова Ботагоз Самаркановна
Тел.:  +7(7172) 47 26 57

 e-mail: bota_t72@mail.ru

Электрондық ресурстарды басқару қызметі (ЭРБҚ)
          Қызмет ҚР ҰАК-ның процестерiне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгiзу мақсатымен құрылған.  ЭРБҚ құрамына электрондық ресурстар залы, құжаттарды электрондық жеткiзу секторы, құжаттарды сандық нұсқаға ауыстыру секторы кіреді. Қызметтiң басты бағыттары - Қазақстандық ұлттық электрондық кiтапхана - Электрондық мемлекеттiк кiтапханалық қор (МЭКҚ-ҚҰЭК) жобасын iске асыру болып табылады,  пайдаланушылардың интернет желісіне, қашықтықтағы мәліметтер қорына және мультимедиа–таспалар қорын қолдануын қамтамасыз ету, пайдаланушылардың компьютерлік сауаттылығын дамыту, меншiктi веб-ресурстарын құру және оларды басқару.
Жетекшісі: Жакупова Айтоты Бакеевна
Тел.:  +7(7172) 47
26 
79

e-mail:kazneb.kz@mail.ru

Шетел әдебиеті қызметі (ШӘҚ)
          Қызмет оқырмандарға сапалы ақпараттық-кітапханалық қызмет көрсетуге бағытталған. Негізгі мақсат - жақын және алыс шетелдік өкілдермен, серіктестермен мәдени және гуманитарлық іскерлікті дамыту, қолдау көрсету. ХКО құрамына әлем әдебиеттері залы, ақпараттық даму орталығы (серіктестері - Азия Даму Банкі, Қазақстандағы Бүкіләлемдік Банк), "Кореяға терезе» бұрышы (ҚР-ғы Корей елшілігі), Пәкістан кітап бұрышы, Гете институт оқу бұрышы (Алматыдағы Гете институты) кіреді. ХКО ақпараттық, мәдени-ағарту бағдарламаларын өткізуге және шет елдердің мәдениетін, салт-дәстүрін, тарихын оқып білуге арналған үлкен орын болып табылады. Қызметте шет тілдерін үйренуге және аралық мәдени диалогты дамытуға барлық қолайлы жағдайлар жасалған.
Жетекшісі: Салыкова Эльмира Рахимжановна
Тел.:  +7(7172) 47 26 99 

e-mail: salykova-elmira@nabrk.kz

Ғылым, менеджмент және маркетинг қызметі 
Қызмет кітапхана қызметінде менеджмент пен маркетингтік технологияларды енгізуге, кітапхана жұмысында ғылымды табысты қолдануға жәрдемдесуге; классикалық маркетинг пен менеджменттің теориясы мен әдіснамасын коммуникациялық саясат пен кітапхананы жоспарлауға бейімдеуге, сондай-ақ кітапхана пайдаланушылары мен оқырмандары арасында кітапхана-ақпараттық өнімдер мен қызметтер нарығын талдауды қамтамасыз етуге бағытталған. Ғылым, менеджмент және маркетинг қызметінің құрылымын кітапхана маркетингі секторы және ғылым және менеджмент бөлімі құрайды.
Жетекшісі: Бекмұханбет Айбала Қанатбайқызы
Тел.:  +7(7172) 47 26 75

e-mail: aibala_92@mail.ru 

          Ақпараттық - мәдени бағдарламалар қызметі (АМБҚ)
          Қызметтің жұмысы ҚР ҰАК-ның позитивтік имидж қалыптасуындағы заманауи, ашық және қарқынды дамушы Қазақстан Республикасының ақпараттық, білім және мәдениет орталығы болуға бағытталған. Қызметтің негізгі міндеттері ақпараттық, білім және мәдени іс-шараларды (акциялар, кітап тұсаукесерлері, дөңгелек үстелдер, атаулы және тұлғалардың белгілі күндеріне арналған көрмелер, дәрістер, көпшілік іс-шаралар және т.б.) ұйымдастыру және өткізу; іс-шараларды мемлекеттік органдар, білім мен мәдениет мекемелері, қоғамдық ұйымдар, шығармашылық бірлестіктер, ұлттық-мәдени орталықтар, сондай-ақ, халықаралық мәдениет және ақпараттық ұйымдармен үйлестіру; кітапхананың www.nabrk.kz web-сайтын мазмұны жағынан толықтыру және жүргізу; кітапхана бойынша ұйымдастырылған экскурсияларды жүргізу және т.б.  
Жетекшісі: Оразова Күләш Даниярқызы
Тел.: +7 (7172) 47 26 79

e-mail: kuleke.rz@mail.ru

          Реставрациялық-баспа және талдау қызметі (РБТҚ)
          
Реставрациялық-баспа және талдау қызметінің негізгі міндеті кітапхананың баспа ісін жүзеге асырумен айналысады. Мұның нәтижесіне ҚР ҰАК жазбасы бар әр алуан мазмұндағы баспа өнімдері (түрлі мақсаттағы әдістемелік және кітапханалық материалдар) имидждік өнімдер (буклеттер, арнайы белгілер, визиткалар, баннерлер, шақыру билеттері, жарнамалар) және т.б. жатады.
Жетекшісі: Урдабаева Айнаш Каныевна
Тел.: +7(7172) 472708 

e-mail: ms.ainash@mail.ru  

          Оқырмандарға қызмет көрсету және тіркеу қызметі (ОҚТК)
          Оқырмандарға қызмет көрсету және тіркеу қызметінің басты мақсаты – барлық деңгейдегі пайдаланушыларға ақпарат беру, талаптарын тез және сапалы орындау болып табылады. Оқырмандардың оқуға және кітапқа деген тұрақты қызығушылықтарын қалыптастыру. Оқырмандарға қызмет көрсету және тіркеу қызметінің құрамына: Оқырмандарды тіркеу секторы, Ғылыми оқу залы, Ресей Мемлекеттік кітапханасының виртуалды оқырман залы, Мүмкіндіктері шектеулі жандарға арналған «Қамқорлық» залы, Көркем әдебиеттер залы, Балалар кітапханасы  енеді. Көркем әдебиеттер залының қызметін Нұр-Сұлтан қаласы бойынша тұрғылықты тіркелген барлық азаматтар  жеке басын куәландыратын құжат пен үй кітапшасын немесе тұрғылықты мекен-жайы туралы анықтамасын көрсету арқылы тегін пайдалана алады.
Жетекшісі: Текесбаева Нурбала Нуртаевна
Тел.: +7(7172) 47
27 19 

e-mail: ntekesbayeva@mail.ru