View
Автор: Мақтымқұлы Пырағы
Book title: Таңдамалы өлеңдер
Total pages: 6