View
Автор: Алтынсарин, И.
Book title: Собрание сочинений, Үш томдық шығармалар жинағы,
Total pages: 7