Мерзімді басылымдар оқу залы

Залдың қоры 2005 жылдан бастап толыға бастады. Қазір қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттардан құралған  2000-нан астам атаудағы газеттер мен журналдарды ұсынады.

Басылымдар кең ауқымды оқырмандарды қамтиды. Бұлар саяси-қоғамдық «Ақиқат», «Мысль», «Саясат», «Евразийское сообщество», «Бәйтерек» және ғылыми танымал «Свободное общество» сияқты журнал, стратегиялық зерттеу институтынан «Аналитик», «Казахстан Спектр» журналдары, «Открытая школа», «Творческая педагогика», «Менеджмент в образовании» сияқты т.б. ақпараттық-методикалық журналдарды қамтиды.

Мұнымен қоса, экономика, қаржы, аудит салаларына қатысты «Транзитная экономика», «Экономика и статистика», «Аль-Пари» басылымдары, «Рынок ценных бумаг», «Мир Евразии», «Финансы.Кредиты», «Правовая реформа в Казахстане» секілді ақпараттық-талдау журналдары бар.

4 қабат, 418 кабинет