«Киберленинка» ғылыми кітапханасы

  «Киберленинка» ғылыми кітапханасы www.cyberleninka.ru

КиберЛенинка — бұл жаңа ұрпақтың ғылыми электрондық кітапханасы. Кітапхана кең көлемді ғылым салалары бойынша ғылыми журналдар және оларды шығарушы баспалар жайлы толық ақпарат беретін, сипаттамасы мен барлық шыққан басылымдардың (жылдар бойынша) мазмұндарын көрсететін ғылыми мерзімді басылымдардың каталогын ұсынады. КиберЛенинка Ресей және жақын шетелдердің ғылыми журналдарына жарияланған, оның ішінде РФ ЖАК тізіміне кіретін журналдарға шыққан ғылыми мақалалардың және аннотацияланған ғылыми жұмыстардың толық мәтіндерімен толықтырылады. Кітапханаға 47 ғылыми журнал, РФ ЖАК тізіміне кіретін 25 журнал, 23478-ғылыми мақала кіреді.

  • Әрбір дереккөздің хронологиялық қамтылуы  жеке дара.  
  • Жарияланым тілі: орыс тілі.