EBSCO Informationservices

EBSCO Informationservices – ғылыми әдебиет пен бизнес саласындағы электронды мәлімет базаларының, электронды кітаптар мен талдамалы бағдарламалы шешімдердің 75 жыл бойы әлемнің барлық елдерінің кітапханаларына, білім беру мекемелеріне және компанияларына жәрдемдесетін ең әйгілі жабдықтаушысы. 
База заманауи кітапханаларға, университеттер мен компанияларға арналған инновациялық қорларды әзірлейді және кітапханаларға, университеттерге, корпорацияларға, медициналық ұйымдарға, әртүрлі дейгейдегі мектептерге жне мемлекеттік мекемелерге зерттеу жүргізу барысында қолданылатын және оларға тиісті мәліметтер ұсыну арқылы жәрдемдесетін 600-ден астам электронды мәліметтер базаларына, 1 500 000 электронды кітаптарға қол жетімділікті ұйымдастырады.

http://search.ebscohost.com/