Directory of Open Access Journals

  Directory of Open Access Journals   www.doaj.org
Лунд университетінің (Швеция) кітапханасы жасақтаған журналдардың толық мәтінді қоры. Сарапшылардың ғылыми рецензиялаған журналдары кіреді. Бүгінгі таңда білім салалары бойынша тізіммен ұйымдастырылған 7700-нан жоғары атауды қамтиды. Қоғамдық және гуманитарлық, жаратылыс, техникалық және қолданбалы ғылымдар, денсаулық сақтау және басқалары бойынша ақпаратты ресурстар кіреді.

·        Мұрағат тереңдігі: 1990 жылдан.

·        Жарияланым тілі: орыс, ағылшын және басқа еуропалық тілдер.