BioMed Central

   BioMed Central  www.biomedcentral.com/home/
BioMed Central өзгеше тың ғылыми мақалаларға, олар жаррыққа шыға сала, бірден  еркін қол жеткізуге мүмкіндік береді. Барлық ғылыми мақалалар мұқият рецензияланады. Сондай-ақ, мұнда мақаланы қалай жариялауды білуге және авторларға арналған нұсқауларды табуға болады.