Автор: Чулакова, Молдабекова, Аюпова, Адильханов, Л. С. , А. О., Г. С., С. С.
Заглавие: Қолданылатын шикізат ерекшеліктерін ескере отырып, алғашқы аспаздық өңдеуді орындау
Всего страниц: 3