«ДАРЫННЫҢ ҒЫЛЫМИ ӨМІРІ...»

 

ҚР Ұлттық академиялық кітапханасындаТұрсынов Едіге Дәріғұлұлының  өмірі мен шығармашылығына арналған «Дарынның ғылыми өмірі...»  атты семинар болып өтті.

«Дарынның ғылыми өмірі...» атты кездесу-семинары ғалым, филолог-фольклоршы Тұрсынов Едіге Дәріғұлұлының (10.08.1942 – 24.12.2016) өмірі мен шығармашылығына арналады.

 

Аталған шара «ДӘУІР мен ТҰЛҒА» Шектелмелі симпозиумының төртінші мауысымын ашып бермек, бұл симпозиум отандық филология ғылымы мен ұлттық мәдениетке айтулы үлес қосқан, танымал тұлғалар туралы он шығармашылық кездесуді қамтиды.

Симпозиум 2017 жылдың қыркүйегінен 2018 жылдың маусымына дейін Қазақстан халқы Ассамблеясының Ғылыми-сараптамалық кеңесінің аясында, ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы базасында өтті.

Симпозиумның айрықша ерекшелігі – бұл шараның кең көлемді аудиторияға арналған ұжымдық іс-шара екенінде, мұнда кез-келген адам өз баяндамасын оқып, сондай-ақ  ұйымдастырушы ретінде бір ай ішінде кез-келген қалада семинарды өткізе алады.

Едіге Тұрсыновтың келесідей еңбектері фольклористика тарихындағы жарқын жаңалықтар болды:

·        Қазақ ауыз әдебиетін жасаушылардың байырғы өкілдері. – Алматы,1976. – 200 б.

·        Генезис казахской бытовой сказки (в аспекте связи с первобытным фольклором). 2-е изд. испр. и доп. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 192 с. Режим доступа http://doc.nlrk.kz/result/ebook_93/index.html

·        Возникновение баксы, акынов, сэри и жырау. – Астана: ИКФ Фолиант, 1999. – 252 с. ISBN 5-7667-6675-0. Режим доступа http://doc.nlrk.kz/result/ebook_92/index.html

·        Древние типы носителей казахского фольклора (генезис и типология): автореферат / – Алматы: ИЦ Ин-та литературы и искусства им. М.О.Ауэзова МОН РК, 2002. – 42 с.

·        Происхождение носителей казахского фольклора – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 322 с. - ISBN 9965-699-40-2.

·        Звездная песнь Серебристой волчицы: (о древних обрядах встречи солнца, о споре животных; о том, как родился первый год) // Рух-мирас. – 2005. - № 3. – C. 27-41.

Семинардың модераторы: Қайрат Жаңабаев – жазушы, аудармашы, филол. ғ. к., доцент (Алматы қ.)

Кездесуде қазақстандық ғалымдар, оқытушылар, студенттер мен магистранттар сөз сөйлейді, баяндамаларын оқиды.

Семинар аясында Едіге Тұрсынов еңбектерінің көрмесі өтті.